↑ Powrót do Zdjęcia

Mecz naszych ministrantów z ministrantami z Kucharek, Pleszewa – św. Floriana