Proboszcz

BIURO PARAFIALNE CZYNNE W KOŚCIELE TYLKO PO MSZACH ŚWIĘTYCH.

tel. 62 7418 627

e-mail: xadamz@interia.pl

Proboszcz: ks. dr Adam Zmuda, mianowany proboszczem w Kuczkowie od 14.05.2011 r, doktor patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dyplomowany nauczyciel religii, członek Rady Kapłańskiej (z wyboru) Ks. Bp. Edwarda Janiaka – Biskupa Kaliskiego, wicedziekan dekanatu pleszewskiego, Wizytator biskupi ds. katechezy na teren całej diecezji kaliskiej.

KSIĘŻA PROBOSZCZOWIE PARAFII

p.w. ŚW. MARCINA, BP. W KUCZKOWIE:

 

1) Ks. Andrzejproboszcz wspominany w 1409 r.

2) Ks. Walentyn Malczewskiproboszcz wspominany w 1690 r.

3) Ks. Marcin Skupniewskiproboszcz wspominany w 1719 r.

W 1725 r. lub 1730 r. budowany jest nowy kościół w miejsce starego będącego  w ruinie. Buduje proboszcz koźmiński i dziekan pleszewski ks. Zalewski.

4) Ks. Stanisław Piotrowiczproboszcz wspominany przed r. 1794 r. .

1794 r. – 1801 r. parafia nie ma proboszcza.

Ks. Marian Goździński – administruje parafią Kuczków będąc proboszczem parafii Sowina, wspominany w 1847 r.

5) Ks. Józef Weiss (ur. 1819 r., święcenia 1842 r.), proboszcz od 1865 r. do pocz. lat 80. XIX w.

6) Ks. Antoni Mohylewski, proboszcz od pocz. lat 80. XIX w.

Ks. Wincenty Jaskólski (ur. 1842 r., święcenia 1869 r., zm. 23.02.1920 r.), administruje parafią Kuczków będąc proboszczem parafii Sowina od 1886 r.

7) Ks. Adam Iwiński (ur. 8.12.1873 r., święcenia 1.12.1902 r., zm. 14.04.1948 r.), proboszcz  od 1907 r. do 1909 r.

8) Ks. Józef Jurek (ur. 1858 r., święcenia 29.07.1883 r., zm. 12.04.1922 r.), proboszcz od 1909 r. do 12.04.1922 r., pochowany na Cmentarzu w Kuczkowie.

Ks. Kasprzak – administruje parafią Kuczków będąc proboszczem w Sowinie.

W nocy z 2 na 3 sierpnia 1922 r. piorun uderza w kościół, który całkowicie się spala.

9) Ks. Walerian Murach (ur. 13.04.1888 r., święcenia 5.04.1919 r., zm. 6.11.1949 r.),  proboszcz od 1922 r. do 1.1.1928 r., pochowany na Cmentarzu w Lutyni.

6 listopada 1927 r. konsekracja nowego kościoła przez Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda.

Ks. Hipolit Kowalewicz (ur. 1891 r., święcenia 18.02.1917 r.), administruje parafią Kuczków od 1928 r. do 1931 r. będąc proboszczem w Sowinie.

10) Ks. Maurycy Świeczkowski, proboszcz od 1.10.1931 r. do 1932 r.

11) Ks. Stefan Kwiatkowski, proboszcz od  1. 07. 1932 r., aresztowany 12.03.1940 r., więzień Fortu VII w Poznaniu, obozów w Buchenwaldzie i Dachau, wraca do Kuczkowa w 1946 r., jest prob. do 4.06.1948 r.

Ks. Jan Lijewski (ur. 20.06.1904 r., święcenia 12.06.1932 r.), administruje parafią Kuczków od 1948 r. do 1950 r. będąc proboszczem w Sowinie.

12) Ks. Stanisław Łukaszczyk, proboszcz od 1.04.1950 r. do 1.06.1951 r.

13) Ks. Brunon Bartoszek, proboszcz od 1.06.1951 r. do 1958 r.

14) Ks. Florian Niewiaro, proboszcz od 1.07.1958 r. do 1959 r.

15) Ks. Franciszek Wieczorek, proboszcz od 1959 r. do 15.05.1965 r.

16) Ks. Stanisław Bogusz (ur. 1926 r., święcenia 25.04.1955 r.), proboszcz od 15.05.1965 r. do VIII 1972 r.

17) Ks. January Staśkowiak (ur. 5.07.1928 r., święcenia 27.05.1954 r., zm. 18.12.1990 r. pochowany we Wągrowcu), proboszcz od 1.08.1972 r. do 28.06. 1990 r.

18) Ks. kan. Jerzy Józef Nowak (ur. 14.08.1941 r. Ostrów Wlkp., święcenia 3.06.1968 r.), proboszcz od 28.06. 1990 r. do 13.05.2011 r.

19) Ks. dr Adam Zmuda (ur. 16.11.1977 r. Pleszew, święcenia 23.05.2002 r. Kalisz), proboszcz od 14.05.2011 r. do 31.08.2022 r.

20) Ks. kan. Tadeusz Stich (ur. 09.12.1961 r. Częstochowa, święcenia 17.05.1987 r. Częstochowa) proboszcz od 01.09.2022 r. …