↑ Powrót do Sakramenty

Chrzest

Dokumenty potrzebne w Biurze Parafialnym 

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.” (Mk 16,15-16)

Chrzest w naszej parafii udzielany jest tylko w niedziele – podczas Mszy św. wieczornej w sobotę lub podczas Mszy św. w niedzielę o godz. 10.30.

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością chrzcin przynosząc do kancelarii:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)

2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – dokument o zawarciu kontraktu cywilnego)

3. Nazwiska i imiona chrzestnych (ile lat, zawód, adres zamieszkania)

4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami. Przypominam, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

  • niewierzący czy osoby innego wyznania, religii,
  • osoby niepraktykujące,
  • żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu (tzw. wolny związek),
  • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy
  • osoby, które nie ukończyły 16 lat
  • prowadzący gorszący tryb życia.

Przygotowanie dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się w dniu zgłoszenia Chrzu św. dziecka.

Zobacz Obrzędy Chrztu Świętego » http://kerygma.pl